Ford školovanja

Grand Dalewest d.o.o. omogućuje sudjelovanje na tehničkim pred školovanjima i školovanjma svim zainteresiranim serviserima. Školovanja se izvode na lokaciji regionalnog tehničkog centra smještenog na adresi: Industrijska cesta 2, Mirna Peč, Slovenija.

Cijena tehničkih školovanja u 2023 godini za školovanja obnove znanja iznosi za jednog sudionika 1.506,9 HRK + PDV (200 EUR + PDV) po danu školovanja.

VAŽNA NAPOMENA:
Termini održavanja tečaja još nisu definirani te će biti uneseni minimalno 30 dana prije početka tečaja. Ford Hrvatska  d.o.o. zadržava mogućnost promjene rasporeda i termina tečaja.
 
 
Mustang Mach-E
E-Transit  
Termini treninga  18.05-19.05.2023  22.,23.,24.,25.,26.05.2023