Ford Focus


  • Već od 25.500 € 

- Obaveze korisnika prilikom financiranja Operativnim leasingom na 60 mjeseci, uz atraktivan ostatak vrijednosti: 

  • rata na modelu Focus kreće od 240 € + PDV; za izračun reklamne rate korištena je fiksna kamata s uračunatim troškom obrade od 6,85% ESL-a, uz 10% učešća

  • ukoliko klijent želi financiranje operativnim leasingom BEZ UČEŠĆA, leasing kuća može odobriti predmetni zahtjev nakon provedbe odgovarajuće analize klijenta u skladu sa svojim kreditnim politikama i metodologijom


Ford Focus Erste financiranje
Ford Fiesta
  • Već od 15.990 €

- Obaveze korisnika prilikom financiranja Operativnim leasingom na 60 mjeseci, uz atraktivan ostatak vrijednosti: 

  • rata na modelu Fiesta kreće od 145 € + PDV; za izračun reklamne rate korištena je fiksna kamata s uračunatim troškom obrade od 6,85% ESL-a, uz 10% učešća

  • ukoliko klijent želi financiranje operativnim leasingom BEZ UČEŠĆA, leasing kuća može odobriti predmetni zahtjev nakon provedbe odgovarajuće analize klijenta u skladu sa svojim kreditnim politikama i metodologijom

Ford Fiesta Erste financiranje